LXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji

Share

Zobacz inne