LXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

28 grudnia 2022 roku o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z LXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz z autopoprawką;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2023 rok;
3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok;
4) głosowanie uchwały;

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2023 rok:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kamienna Góra na 2023 rok;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie zgłoszonych poprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

6. Zamknięcie Sesji.

Transmisja online od godz. 11:00

Share

Zobacz inne

Leave a Comment