LX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

28 września 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Informacja na temat funkcjonowania i bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązywanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określania rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.

Transmisja online. Wideo: Miasto Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment