LVII Sesja Rady Miasta Kamienna

5 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
8. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment