LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 30 maja 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LV z dnia 25 kwietnia 2023 roku.
3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
7.Debata nad Raportem o stanie powiatu.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2022 rok.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne