LV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

31 maja 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra za rok 2022.
5. Debata nad Raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok- podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy- podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
– projekt uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Energetycznej SUDECKA ENERGIA.
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Dębrzniku.
10. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne