Lubawka złożyła wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Urząd Miasta Lubawka w dniu 28 sierpnia 2019 roku złożył w Urzędzie Wojewódzkim trzy wnioski o dofinansowanie zadań drogowych dotyczących przebudowy drogi:

ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce
ul. Mickiewicza w Lubawce
ul. Anielewicza w Lubawce (obok targowiska)

Ogólny wartość zadań wynosi 2 828 tys. zł. Dofinansowanie dotyczy realizacji robót w 2020 roku. Wysokość dofinansowania dróg gminnych zgodnie z wytycznymi wynosi od 40 do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Wysokość dofinansowania ustala Komisja powołana do oceny wniosków o dofinansowanie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment