Lubawka obchodziła Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce brali udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci.

UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także szkoła w Lubawce. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki dotyczące obchodów święta. W klasach odbywały się prezentacje i lekcje wychowawcze dotyczące Praw Dziecka.

W najmłodszych klasach odbył się konkurs plastyczny oraz gimnastyka w rytm muzyki przeprowadzona przez uczniów klas ósmych. Natomiast uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w quizach Kahoot. Na szkolnych korytarzach można było też spotkać uczniów klas VIII z karteczkami dotyczącymi Praw Dziecka. Organizatorami obchodów tego dnia byli pedagodzy szkolni, pani Monika Fedoruk wraz z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami. Głównym koordynatorem z ramienia szkoły był Pan Krzysztof Jawor.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment