Lokal w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 22,75 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Fabrycznej 7.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu mieszkalnego z 8,0% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 70 700,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości7100,00 zł do dnia 13 kwietnia 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP S.A. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133, na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).

Zobacz inne

Leave a Comment