Lokal w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 26,49 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Młyńskiej 1.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego z 4,1% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 40 500,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości4100,00 zł do dnia 13 kwietnia 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP S.A. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133, na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment