Lokal w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 79,84 m2, położonego w Kamiennej Górze, Plac Wolności 1.

Przetarg odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego z 14,2 % udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 140 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 14 000,00 zł do dnia 3 stycznia 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019) .

Share

Zobacz inne

Leave a Comment