Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 29,85 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 10. 

Przetarg odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. 

Cena lokalu użytkowego z 6% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 35800,00 zł brutto.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3600,00 zł do dnia 4 lutego 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 6455133, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości – 2021) lub na stronie internetowej www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).

Share

Zobacz również

Leave a Reply