Lokal użytkowy na sprzedaż w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 98,85m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. A. Mickiewicza 2.

Przetarg odbędzie się 18 czerwca  2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego z 8,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 218 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 21 800,00 zł do dnia 15 czerwca 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Zobacz inne

Leave a Comment