Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 45,55m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II 13-15. 

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. 

Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 52/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 58 000,00 zł brutto.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 800,00 zł do dnia 20 kwietnia 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment