Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wraz z 52/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę 70 000,00 zł brutto.  

Przetarg odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz.9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 000,00 zł do dnia 26 stycznia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddział Kamienna Góra.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) oraz na stronie kamiennagora.pl.

Zobacz inne

Leave a Comment