Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 26,49 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Młyńskiej 1.

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 41/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 45 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4500,00 zł do dnia 8 lutego 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: 2022 – sprzedaż nieruchomości).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment