Lokal użytkowy do wynajęcia

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 15 grudnia 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy, stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się na parterze budynku położonego w Kamiennej Górze przy ul. Ściegiennego 22 o powierzchni 26,20 m2, w którym znajdują się urządzenia ciepłownicze stanowiące własność Tauron Ciepło Sp. z o.o (Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 15 grudnia 2021 r.).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment