Lokal na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 14,69 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. A. Mickiewicza 10.

Przetarg odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu mieszkalnego z 4,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 39 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3900,00 zł do dnia 17 marca 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP S.A. Oddz. Kamienna Góra. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2022).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment