Lokal mieszkalny w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 13,71m2, położonego na I piętrze (2 kondygnacji) w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Słowiańskiej 3 w Kamiennej Górze. 

Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena ww. lokalu mieszkalnego z 11,8 % udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę 25000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2500,00zł do dnia 9 lutego 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 6455133, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: 2021 – sprzedaż nieruchomości) lub na stronie internetowej www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości). 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment