Lokal mieszkalny na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 17,02 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 1.

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu mieszkalnego z 1,7% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 54 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 400,00 zł do dnia 21 października 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP S.A. Oddz. Kamienna Góra. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2021).

Share

Zobacz również

Leave a Reply