LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 28 marca 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIII z dnia 28 lutego 2023 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego:
– Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
– Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze,
– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z aktami sprawy skargi o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr L/163/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego oraz odpowiedzi na skargę.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne