LIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 kwietnia 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5.Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
6.Podjęcie uchwał.
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na lata 2023 – 2026,
– projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia oddziału Przedszkola Publicznego w Krzeszowie w innym lokalu położonym na terenie tej samej miejscowości, tj. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie.
7. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne