LIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

27 kwietnia 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
1. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
3. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022 – 2026.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miasta Kamienna Góra wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment