LII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 31 stycznia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Protokół Nr L z dnia 6 grudnia 2022 roku oraz Protokół Nr LI z dnia 20 grudnia 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 rok.
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2023.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2023 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne

Leave a Comment