LII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

30 marca 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Informacja Dyrektora Centrum Kultury na temat funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2022”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.

https://youtu.be/eb4r8I5xrQE

Zobacz inne

Leave a Comment