LII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

22 lutego 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych
oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda
Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, położonych w Przedwojowie,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości,
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment