Liderzy Kamiennej Góry

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wzięli udział w projekcie finansowanym przez urząd miasta w Kamiennej Górze pn. Liderzy Kamiennej Góry – program polega między innymi na treningu umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja werbalna
i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie, czy radzenie sobie ze stresem oraz omówieniu zagadnień zdrowego stylu życia, substancji psychoaktywnych i ich wpływu na nasze życie i zdrowie.

Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskali wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości a w konsekwencji zachowań agresywnych. Młodzież zyskuje wiedzę na temat różnych rodzajów przemocy: fizycznej, werbalnej, ekonomicznej i seksualnej. Zapoznają się nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment