LI Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 28 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LI Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Bezpieczeństwo na terenie gminy.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

b/ w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033.

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne