Lekcja ekologii dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia…

Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wzięli udział w zajęciach, które zostały zorganizowane w ramach programu “Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w górach i na Pogórzu Kaczawskim”.

Była to żywa lekcja o ekologii, podczas której obejrzeli film w trójwymiarowych okularach o geologicznym powstaniu Gór Kaczawskich.

Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła symulacja trzęsienia ziemi, gdzie na specjalnej platformie każdy mógł odczuć prawdziwe wstrząsy. Kolejnym punktem była wizyta w laboratorium, gdzie uczestnicy dowiedzieli się mnóstwo ciekawych informacji dotyczących energii odnawialnej oraz mieli możliwość przeprowadzenia kilku doświadczeń fizyczno-chemicznych. Było to pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań, które odbyły się w Sudeckiej zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment