Łagodzone ograniczenia z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Od poniedziałku, 11 maja łagodzone są ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Ratusz otwiera się na petentów, jednak wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie.

Otwarta zostaje kasa oraz poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Jednak w celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych.

Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu

  • Wejście do ratusza jest możliwe tylko w maseczce ochronnej.
  • Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie będą narażeni petenci oczekujący w kolejkach.
  • Spotkania będą wyznaczane w godzinach 9 – 14.
  • Podczas wizyty w ratuszu należy zgłosić się do wybranego wydziału i poczekać na wezwanie przez urzędnika.
  • Wizyty w kasie urzędu nie należy wcześniej umawiać. Jeśli przed okienkiem pojawi się równocześnie kilka osób, należy zachować bezpieczny odstęp. Taśmą wyznaczono miejsca oczekiwania.
  • Wizyty w Biurze Obsługi Klienta też nie wymagają wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia. Do biura wchodzimy pojedynczo. Można w nim pobrać druki wniosków i deklaracji oraz uzyskać informacje nie będąc wcześniej umówionym w konkretnym wydziale.
  • Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się, które chcą skorzystać z windy, powinny zgłosić to w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 75 645 55 40.
  • Nadal pozostawiono przed ratuszem urnę na korespondencję. Petenci, którzy zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, są proszeni o korzystanie z tej skrzynki.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment