L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 6 grudnia 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIX z dnia 25 października 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej,
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady
Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment