Kwalifikacja wojskowa zakończona

Do dzisiaj (wtorek, 14 czerwca) na terenie powiatu kamiennogórskiego trwała kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonowała w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Traugutta 2.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwano mężczyzn urodzonych w 2003 roku, w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment