Kwalifikacja Wojskowa 2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2014r. w dniu 12 marca br. rozpocznie się na terenie powiatu kamiennogórskiego kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 25 marca br.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
a) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321).

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny posiadać następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
– posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy
– dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne,
– świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauki /zaświadczenie ze szkoły

W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w nowej lokalizacji przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) w Kamiennej Górze (ul. Traugutta 2), swym działaniem obejmować będzie miasto Kamienna Góra, miasto i gmina Lubawka, gmina Kamienna Góra i Marciszów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment