Kwalifikacja wojskowa

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 13 marca br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 23 marca br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2, swym działaniem obejmować będzie miasto Kamienna Góra, miasto i gmina Lubawka, gmina Kamienna Góra i Marciszów.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321)

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny posiadać następujące dokumenty:

•dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
•posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
•aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy
•dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne, świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauk /zaświadczenie ze szkoły.Share

Zobacz inne

Leave a Comment