Krajowy Plan Odbudowy

We wtorek, 4 maja na rynku w Jeleniej Górze starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z samorządowcami z terenu ziemi jeleniogórskiej zaapelował o poparcie Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatorką spotkania była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie plenarne Sejmu RP, podczas którego posłowie głosowali nad ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest warunkiem utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz wypłatą Polsce środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. To unijne wsparcie dla państw członkowskich, które ma być realną pomocą na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią.

Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu. Otrzymamy w sumie ok. 170 mld euro:

– 23,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy,
– 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy,
– 72,2 mld euro na politykę spójności (do Polski trafi 20% środków dla całej UE),
– 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji,
– 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników,
– 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich,
– Ok. 2 mld euro na wsparcie w ramach instrumentu na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19.

Share

Zobacz również

Leave a Comment