Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu kamiennogórskiego

Od początku 2019 roku do chwili obecnej w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zarejestrowano 248 zgłoszeń z których potwierdziło się blisko 55 proc. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez Policję zweryfikowane, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Na terenie powiatu kamiennogórskiego od początku 2019 roku zostało naniesionych 248 miejsc, które użytkownicy KMZB uważają za niebezpieczne. Większość zgłoszeń, bo aż 126 dotyczyła zagrożeń związanych z ruchem drogowym. W pierwszej trójce najczęściej nanoszonych zgłoszeń znajdowało się przekraczanie dozwolonej prędkości – 48 zgłoszenia, nieprawidłowe parkowanie -55 zgłoszeń oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 52 zgłoszeń. Ważnymi problemami dla mieszkańców, jak wynika z analizy zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem KMZB, była również niewłaściwa infrastruktura drogowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że blisko 55 % otrzymywanych zgłoszeń zostało przez kamiennogórskich policjantów potwierdzone.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to swoista interaktywna platforma wymiany informacji między obywatelami, a policjantami. Umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie funkcjonariuszom miejsc, które uważają za niebezpieczne. Informacje dodawane przez użytkowników trafiają do systemu, a następnie są weryfikowane przez policjantów. Zgłoszenia nanosić można za pośrednictwem mapy w 25 kategoriach takich jak m.in. akty wandalizmu, zła organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie czy kłusownictwo. Każdy może przekazać Policji informacje o potencjalnych zagrożeniach, a także sprawdzić co dzieje się w jego okolicy.

Przypominamy, że „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a także stronach wszystkich innych jednostek Policji.

Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji pilnych, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym jednostki Policji pod numerami alarmowymi 997 i 112. Należy również zauważyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest narzędziem służącym do analizy stanu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment