Kościół św. Józefa w Krzeszowie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium

W piątek 19 marca 2021 roku Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski oficjalnie ogłosi kościół bracki św. Józefa diecezjalnym sanktuarium. Uroczystość odbyła się podczas IV Pielgrzymki Rzemieślników i Bractwa św. Józefa do Krzeszowa. Wydarzenie rozpoczęło się konferencją prasową w Domu Opata. Następnie grono osób duchownych i świeckich uczestniczyło w procesji z Bazyliki NMP do kościoła pw. św. Józefa, gdzie odczytano dekret ks. Biskupa o erygowaniu Diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa. Po odczytaniu dekretu odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Rejestracja audio z konferencji prasowej z udziałem kanclerza Kurii Legnickiej Józefa Lisowskiego, kustosza sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Ks. Mariana Kopko i wiceprezesa fundacji “Europejska Perła Baroku” Grzegorza Żurka dostępna poniżej.

Konferencja prasowa, Krzeszów 19 marca 2021

Bractwo św. Józefa, zostało założone przez opata Bernarda Rosę, dnia 19 marca 1669 r. w Krzeszowie. 25 lat po swoim powstaniu liczyło 43 tysiące członków, a w połowie XVIII w. ponad 100 tysięcy. Zrzeszało wiernych różnych stanów, przede wszystkim mieszczan.

W demokratycznych wyborach ustalano corocznie zarząd składający się z protektora, rektora, prorektora, 12 asystentów, 12 konsultorów i 2 zakrystianów. Do obowiązków członków należało uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., z przystępowaniem do spowiedzi i Eucharystii oraz branie udziału w spotkaniach bractwa, czyli tzw. ,,schadzkach”. Odbywały się one 12 razy w roku w najważniejsze święta kościelne. Członkowie bractwa mieli za zadanie odbudować i pogłębić wiarę katolicką na Śląsku, poprzez uczynki miłosierdzia. Szczególnie zalecano gościnność wobec pielgrzymów, opiekę nad chorymi i nawracanie grzeszników oraz błądzących w wierze. Istotą kultu bractwa była koncepcja ,,Trójcy Stworzonej”- Jezusa Maryi i Józefa, jako ziemskiego odpowiednika Trójcy Przenajświętszej.

Św. Józef pochodził z rodu Dawida, na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla, wykonując sochy drewniane i jarzma na woły. Ostatniemu z patriarchów Biblia poświęca 26 wersów, w których nie wypowiada ani jednego słowa. Zaręczony z Maryją, św. Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie (Mt 1, 19), napisze ewangelista, kiedy Oblubieniec Maryi postanowił dyskretnie usunąć się z Jej życia. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę macierzyństwa Maryi, postanowił wziąć ją do swojego domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z małżonką do Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, słucha rozkazu anioła: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (Mt 2, 13). Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni św. Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Święty umierał w otoczeniu Chrystusa i Maryi, dlatego tradycyjne wyzwany jest z prośbą o dobrą śmierć.

Liturgiczne święto św. Józefa po raz pierwszy spotykamy w IV wieku w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą, które w zachodnim chrześcijaństwie przyjęło się po VIII w. Papież Sykstus IV wprowadził je do Brewiarza i Mszału Rzymskiego. Papież Grzegorz XV rozszerzył je na cały Kościół. W dniu 8 grudnia 1870 r. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. W 1903 r. Papież Leon XIII wydał encyklikę o nabożeństwie do św. Józefa QUAMQUAM PLURIES a Papież Pius X zatwierdził do publicznego odmawiania Litanię do św. Józefa. W Kościele katolickim uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzona jest 19 marca. Papież Pius XII ogłosił św. Józefa patronem wszystkich pracujących, aby od Niego uczyli się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym. Postanowił, że w dniu 1 maja obchodzone będzie wspomnienie św. Józefa Robotnika. Oblubieniec NMP jest patronem Kościoła Powszechnego; rodzin; ojców; kobiet w ciąży; robotników; umierających a także patronem wielu krajów świata.

Istnieją liczne bractwa i stowarzyszenia św. Józefa. Wśród nich jest założone w 1669 r. bractwo w Krzeszowie, gdzie kościół p.w. św. Józefa stał się centrum kultu św. Józefa na Śląsku. Bractwo św. Józefa istnieje w wielu parafiach diecezji legnickiej. Warto wspomnieć też o sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie został dokonany akt oddania w Jego opiekę polskich księży, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy w poczuciu wdzięczności za ocalone życie, corocznie pielgrzymują do tego sanktuarium. Pierwszym Rektorem Bractwa świętego Józefa w diecezji legnickiej mianowanym przez pierwszego biskupa legnickiego JE ks. dr Tadeusza Rybaka – został w roku 1995 – ks. infułat prof. Władysław Bochnak; natomiast od 25 marca 2014 roku biskup legnicki JE dr Stefan Cichy na rektora bractwa świętego Józefa powołał kustosza Sanktuarium krzeszowskiego ks. Mariana Kopko.

źródło: opactwo.eu

Share

Zobacz inne

Leave a Comment