Korpus Wsparcia Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Kamiennej Góry 60+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Uczestnicy programu otrzymają elektroniczne opaski służące do teleopieki. Są one wyposażone w: przycisk alarmowy, detektor upadków, lokalizator GPS, monitorują puls i saturację oraz umożliwiają komunikację z telecentrum i dyżurującymi opiekunami.

Uczestnicy mogą też skorzystać z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, aleja Wojska Polskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu: 75 646 66 77, 75 646 66 73 oraz ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zobacz inne