Kopalnia z miastem wyremontują Jedwabną i Towarową

Jest porozumienie pomiędzy miastem a Kopalnią Ogorzelec. Podpisali je burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz oraz prezes przedsiębiorstwa Tomasz Starzykiewicz.

Na jego mocy kopalnia dofinansuje naprawę nawierzchni dróg ul. Jedwabnej i Towarowej na odcinku ok. 400 m. Dodatkowo przedsiębiorstwo przebuduje istniejące zjazdy z tych ulic do bocznicy kolejowej uwzględniając przy tym realizowaną obecnie przez miasto budowę drogi rowerowej.

Miasto natomiast wykona część prac związanych z przygotowaniem drogi do remontu. Jednocześnie nasz samorząd zobowiązał się do zapewnienia Kopalni Ogorzelec wszelkiego wsparcia w zakresie przeniesienia punktu załadunkowego kruszyw poza Kamienną Górę.

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami likwidacja punktu przeładunkowego w Kamiennej Górze powinna nastąpić do końca 2022 roku. Oznacza to wyprowadzenie z centrum miasta bardzo uciążliwej dla wielu mieszkańców działalności przed upływem obecnej kadencji samorządu, co deklarował burmistrz Chodasewicz.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Kopalnia z miastem wyremontują Jedwabną i Towarową”

  1. […] remont ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na mocy porozumienia pomiędzy miastem Kamienna Góra a Kopalnią Ogorzelec, kopalnia dofinansuje naprawę nawierzchni […]

Leave a Comment