Kontrole w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował, że w związku z informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – wynoszącymi według doniesień ogólnopolskich mediów ponad 400 tysięcy złotych w skali bieżącego roku oraz miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ponad 100 tysięcy złotych w lipcu br. – zarządza w szpitalu kontrolę w zakresie poziomu wynagrodzenia Prezydenta Wałbrzycha oraz piastowanych przez Prezydenta stanowisk w placówce.

Kontrola ma zwróci uwagę również na zgodność wymiaru czasu pracy Prezydenta z ewidencją czasu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz jego pokrycia z zapisami w dokumentacji medycznej pacjentów, którym były udzielane przez Romana Szełemeja świadczenia medyczne. Objętym kontrolą ma zostać okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prowadzi już w wałbrzyskim Szpitalu Wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi, których stwierdzono braki).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadzi w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Wyniki kontroli oraz audytu mają być udostępnione po ich zakończeniu.

Share

Zobacz również

Leave a Reply