Konsultacje w Gminie Lubawka

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących Współpracy Gminy Lubawka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 15-30 października 2019 r.

Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust .3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka.
Formularz dla podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment