Konserwacja obrazów w Pawilonie na wodzie

Niebawem rozpocznie się kolejny etap konserwacji obrazów olejnych J.W. Neunhertza na sklepieniu w Pawilonie na wodzie. Przypominamy, że Sanktuarium w Krzeszowie, w ramach programu Ochrona zabytków realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymało dofinansowanie na kontynuację prac konserwatorskich.

Pawilon na wodzie wzniesiono ok. 1730 roku. Wnętrze zdobią malowidła wykonane ok. 1731–1733 przez Georga Wilhelma Neunhertza. W dolnym rzędzie znajdują się sceny starotestamentowe związane z wodą. W środkowym przedstawiono króla Dawida i jego żołnierzy podczas zdobywania Jerozolimy i wojny z Filistynami. W pasie najwyższym w latarni umieszczono podobizny najmężniejszych wodzów Dawida.

Share

Zobacz również

Leave a Reply