Konserwacja koryta rzeki Zadrna

W bieżącym roku odbędzie się konserwacja rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Prace wykona Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

Przetarg na prace konserwacyjne zostanie wkrótce ogłoszony. Wśród prac znajdzie się m.in. odmulanie koryta rzeki, wykoszenie porostów ze skarp, usunięcie drzew i krzewów porastających dno.

Prace konserwacyjne zapewnią utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym.

Niebawem więcej szczegółowych informacji.

Share

Zobacz również

One Thought to “Konserwacja koryta rzeki Zadrna”

  1. Slawek

    Przed odmuleniem niech odłowią ryby.

Leave a Reply