Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych

Dnia 19 marca 2016 roku w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie odbył się Gminny Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych.
Konkurs był adresowany do Sołectw, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń i Szkół oraz mieszkańców Gminy Kamienna Góra.

Konkurs Palm Wielkanocnych podzielony został na kategorie dzieci i młodzież oraz dorośli. Komisja dwa dni wcześniej dokonała objazdu sołectw Gminy Kamienna Góra i oceniła przygotowane palmy.
W kategorii dzieci i młodziarz dwa równorzędne pierwsze miejsca zostały przyznane Annie i Andrzejowi Gogola z Pisarzowic oraz Kindze i Martynie Walczak z Przedwojowa. Drugie miejsce otrzymały klasy Ia, Ib, IIa, IIIa i IIIb z krzeszowskiego gimnazjum, Zuzanna Dereń z Przedwojowa, Karolina i Julia Kujawskie z Przedwojowa. Trzecie miejsce zajęły palmy wykonane przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Ptaszkowa oraz klasę IIb z gimnazjum w Krzeszowie. Dodatkowe wyróżnienie otrzymała Klaudia Tokarska z Czadrowa.
Wśród dorosłych równorzędne pierwsze miejsca otrzymały sołectwo Olszyny, Stowarzyszenie Wrzosowisko Ogorzelec oraz sołectwo Czadrów. Drugie miejsce zajęło sołectwo Leszczyniec, Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich oraz sołectwo Przedwojów. Trzecie miejsca zajęło sołectwo Gorzeszów, Krzeszówek oraz Szarocin. Gratulujemy.

Podczas konkursu odbyła się również prezentacja stołów i degustacja potraw. Do konkursu zostało zgłoszonych dziesięć stołów. Jury oceniało m.in. zestaw tradycyjnych potraw, estetykę oraz dekorację. Pierwsze miejsce zdobył stół Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich, drugie stół sołectwa Pisarzowice, trzecie stół Koła Gospodyń Wiejskich z Przedwojowa. Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Szarocinianki, Stowarzyszenie Wrzosowisko Ogorzelec, sołectwo Czadrów, Raszów, Leszczyniec, Ptaszków i Janiszów. Gratulujemy.

Jury dokonało również oceny żurków. W kategorii potraw (żurek) zwyciężyło Stowarzyszenie Szarocinianki. Wyróżnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Przedwojowa oraz Stowarzyszenie Wrzosowisko Ogorzelec.

Zapraszamy do poniższej galerii prezentującej wspaniałą atmosferę tego wydarzenia.

Zobacz inne

3 Thoughts to “Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych”

  1. Ade

    Gratulacje dla drużyny z Czadrowa !

  2. […] Dnia 19 marca 2016 roku w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie odbył się Gminny Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych. Poniżej prezentujemy relację wideo z tego wydarzenia. Galeria foto dostępna tutaj >>. […]

  3. […] Relacja z Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych, jaki odbył się w zeszłym roku dostępna tutaj. […]

Leave a Comment