Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kamienna Góra przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dot. oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dot. występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi “Nieistotne”. Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne.

Ankieta znajduje się pod linkiem kamiennagoraeog.badanie.net i jest anonimowa. Państwa odpowiedzi zostaną poddane analizie, a następnie zostaną wykorzystane w procesie tworzenia wniosku. Czas wypełnianie ankiety nie potrwa dłużej niż 15 minut. Ankieta będzie dostępna do 20.06.2019 r.

Państwa zaangażowanie zwiększy szanse na pozyskanie dotacji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment