Konkurs na stanowiska dyrektorów rozstrzygnięty

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego przeprowadziła postępowanie konkursowe na stanowiska dyrektorów: 1. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 2. Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze 3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze Konieczność wyłonienia kandydatów na dyrektorów w/w szkół i placówki spowodowana była upływem w dniu 31 sierpnia 2019 roku okresu powierzenia stanowiska dyrektora. Komisja na stanowiska dyrektorów wskazała kolejno: 1. Mariola Jaciuk 2. Wioletta Gogolewska 3. Katarzyna Bandyk