Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Gmina Kamienna Góra oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra ogłaszają konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs adresowany jest do sołectw, stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamienna Góra. Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa, która będzie miała charakter objazdowy. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 września br., a odbiór nagród w CBK Krzeszów w terminie ustalonym telefonicznie. Wykonane wieńce zaprezentowane zostaną na filmie przygotowanym przez CBK i na stronie internetowej.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne dla laureatów:

I miejsce  – 1500 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł

Szczegółowy regulamin dostępny tutaj.

Wieńce przygotowane w ubiegłym roku dostępne w galerii tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment