Kongres Powiatów “Dobry Zawód”

Dnia 6 kwietnia 2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się Kongres Powiatów “Dobry Zawód”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowały minister Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek. Wśród gości wrocławskiego kongresu byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach. W wydarzeniu udział wzięli Starosta – Jarosław Gęborys oraz Naczelnik Wydziału Edukacji – Cecylia Skulska.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian, które kładą nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu.

Celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Warto podkreślić także kluczową rolę przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców.

W programie Kongresu znalazły się:
– prezentacja przykładów innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego,
– dobre praktyki: współpraca samorządu, przedsiębiorstwa i szkoły,
– finansowanie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.Share

Zobacz inne

Leave a Comment