Konferencja w ZSZiO

Dnia 6 października 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się konferencja poruszająca temat klas mundurowych i ich roli w procesie kształtowania obronnych i obywatelskich postaw młodzieży. W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz przedstawiciele uczelni i jednostek wojskowych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem klas mundurowych oraz ich znaczenia w szkole. Placówek oświatowych, w których działają klasy mundurowe jest na Dolnym Śląsku 28.Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Mariola Jaciuk organizator konferencji otworzyła konferencje pn. “Klasy mundurowe i ich rola w procesie kształtowania proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży” oraz przywitała zebranych gości.

Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk, w swoim przemówieniu podkreślał ogromną wartość Państwa Polskiego. Wskazywał na potrzebę kształcenia klas mundurowych jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. “Należy zaszczepiać w młodzieży to, że Polska jest wspólną sprawą, a ojczyzna to obowiązek.”

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaznaczyła, że klasy mundurowe pełnią role do przygotowania młodego człowieka do życia.
“Klasy mundurowe to wysiłek nauczycieli żeby budować coś nowego, pewną innowację w szkole. Dla rządu edukacja jest czymś więcej niż przygotowaniem do zawodu ale jest przygotowaniem do życia. Edukacja jest formowaniem młodego człowieka, który zna historię swojego narodu, zna jego korzenie. Nie można budować polskiej tożsamości bez znajomości historii.”
Zwracając się do nauczycieli powiedziała, że zachęcając młodych uczniów do udziału w klasach mundurowych wypełniają oni pewną misję – budowania wspólnoty, odpowiedzialności za ojczyznę.
“Klasy mundurowe budują morale, ducha odwagi, odpowiedzialności za danego człowieka i umiejętność pracy w zespole. Nie można oddzielać uczenia od wychowania.”

Starosta Jarosław Gęborys przedstawił prezentację nt. powiatu kamiennogórskiego, jego walorów i potencjału gospodarczego.

Kolejną częścią konferencji były sesje plenarne które prowadzili Pani Bożena Drożdżowaska i ppłk Wojciech Czerechowski.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Konferencja w ZSZiO”

Leave a Comment