Konferencja naukowa w krzeszowskim sanktuarium

W Sali Rycerskiej klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie trwa konferencja naukowa z udziałem m.in. biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Tematem konferencji jest 25-lecie koronacji Matki Bożej Łaskawej przez Jana Pawła II w Legnicy. Przypominamy, że bieżącym roku przypada 400-lecie odnalezienia ikony i 25-lecia jej koronacji.

Ikona Matki Bożej Łaskawej znajdująca się w ołtarzu głównym Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie jest najstarszym tego typu przedstawieniem maryjnym na ziemiach polskich. Odnalezienie ikony miało miejsce w 1622 roku. Ikona została ukryta pod posadzką w zakrystii. Twórca obrazu nie jest znany, jednak datowany jest na połowę XIII wieku. Według starych podań, podczas wypraw krzyżowych ikona została przywieziona z Bizancjum do Rimini we Włoszech. Następnie najprawdopodobniej obraz ten został przywieziony do opactwa przez zakonników, którzy pojechali do Rzymu w celu otrzymania od papieża potwierdzenia nadanych zgromadzeniu przywilejów.

Pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak podjął starania, aby w perspektywie zaplanowanego na rok 1997 Kongresu Eucharystycznego w pobliskim Wrocławiu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do młodej diecezji legnickiej i dokonał koronacji ikony z Krzeszowa. Pragnienie to wyrażał podczas kolejnych spotkań z Ojcem Świętym, a szczególnie podczas spotkania z papieżem, kore odbyło się 7 października 1994 roku. Aby jak najowocniej przygotować się do oczekiwanej wizyty papieskiej w diecezji i koronacji obrazu, zainicjował peregrynację kopii Ikony Matki Bożej Łaskawej. Odbyła się ona w okresie od 25 marca 1996 roku do 10 września 1997 roku. Wcześniej, przebywając w Rzymie z biskupem pomocniczym Stefanem Regmuntem, oraz delegacją przedstawicieli diecezji, 5 stycznia 1996 roku poprosił papieża Jana Pawła II o błogosławieństwo dla mającej pielgrzymować po diecezji kopii. Prośbę tę Ojciec Święty spełnił bardzo chętnie i wraz z księżmi biskupami oraz towarzyszącymi im osobami, modlił się przed tym wizerunkiem w intencji całej diecezji.

W okresie peregrynacji kopia ikony krzeszowskiej odwiedziła 532 kościoły parafialne, filialne i kaplice mszalne w ówczesnych 31 dekanatach diecezji. Przebywała także w 37 kaplicach zakonnych. Radosny dzień koronacji papieskimi koronami nastąpił 2 czerwca 1997 roku na legnickim lotnisku, podczas historycznej wizyty Jana Pawła II, z udziałem ponad 300 tys. pielgrzymów. Wydarzenie to stało się najważniejszym w historii nie tylko diecezji, ale także miasta i regionu, gdyż była to pierwsza wizyta Głowy Kościoła Katolickiego tu, na starych piastowskich ziemiach, uświęconych m.in. ofiarą życia księcia Henryka Pobożnego podczas bitwy legnickiej. Nawiązał do tego Ojciec Święty w czasie homilii. Obraz uroczyście przewieziono do Krzeszowa 17 sierpnia 1997 roku z udziałem m.in. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza, a także biskupów z Czech i Niemiec. Dopełnieniem wydarzeń z 1997 roku była uroczystość ogłoszenia krzeszowskiej świątyni bazyliką mniejszą. Tytuł ten przyznał Ojciec Święty Jan Paweł II, a uroczyście ogłosił go w Krzeszowie nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk 29 sierpnia 1998 roku.

Sama Ikona – mająca swoją niezwykłą historię – w wyniku podjętych kolejnych badań przez specjalistów od konserwacji zabytków, okazała się wizerunkiem Matki Bożej pochodzącym z końca XII lub początku XIII w. Wskazały na to analizy chemiczne drewna i farby oraz badania dendrologiczne i zdjęcia rentgenowskie deski, na której obraz namalowano. Analiza stylistyczna potwierdziła zapisy historyczne, mówiące o tym, iż Ikona namalowana została w kręgu kultury bizantyjskiej. Przeprowadzone prace konserwatorskie oraz wykonane badania stawiają Ikonę Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa na miejscu najstarszej ikony maryjnej w Polsce, a nawet – zdaniem prof. Ivo Korżona z Pragi, członka Czeskiej Akademii Nauk – w rzędzie 5. najstarszych ikon maryjnych w Europie. Nie tylko Ojciec Święty Jana Paweł II poznał wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, ale także obecny papież Benedykt XVI. Podczas ostatniej diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu, jaka miała miejsce 18 kwietnia br. zgromadzeni na Placu św. Piotra pielgrzymi usłyszeli jego słowa: „Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję serdecznie za modlitwy w mojej intencji z okazji urodzin i drugiej rocznicy pontyfikatu. Pozdrawiam szczególnie pielgrzymów z diecezji legnickiej, przybyłych z okazji 15. rocznicy ustanowienia diecezji. Polecam was Matce Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Wszystkich ogarniam moją modlitwą i z serca błogosławię” – powiedział Benedykt XVI.

Program konferencji

10.00 – Otwarcie konferencji – Bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Legnicki.

I sesja (10.15-11.55) – prowadzenie ks. prof. Bogdan Ferdek
10.15 – Pan doc. Jacek Witkowski, O obrazie Matki Bożej Łaskawej.
10.40 – Pan prof. Andrzej Kozieł, „Salve, Mater Misericordiae!” O krzeszowskim obrazie „Matka Boska Miłosierna” z 1624 roku ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.
11.05 – Pan dr Grzegorz Grajewski, Sakralizacja krajobrazu na przykładzie opactwa krzeszowskiego.
11.30 – Ks. prof. PWT Sławomir Stasiak, Biblijne wątki Emmanuela i oblubieńczy w dekoracji Krzeszowskiego Domu Łaski. Wyjaśnienie tekstów biblijnych.
11.55-12.15 – Przerwa na kawę.

II sesja (12.15-13.55) – prowadzenie ks. dr hab. Sławomir Stasiak
12.15 – Ks. prof. Bogdan Ferdek, „Żleb łaski” jako „locus theologicus”. Idee charytologiczne rządzące fasadą Domu Łaski Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie.
12.40 – Pan dr Stanisław Jujeczka, Konwent cysterski w Krzeszowie w XVII i XVIII wieku.
13.05 – Pan dr Grzegorz Joachimiak, Gratia Sanctae Mariae et Sanctae Annae. Muzyka lutniowa z dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie.
13.30 – Pani prof. Ewa Łużyniecka, Średniowieczna architektura opactwa krzeszowskiego na tle późniejszych przeobrażeń.
13.55 – Zakończenie konferencji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment